Dashboard
DocSys
Systém pro správu dokumentace, změnové řízení, akční plány
Modulární systém pro správu dokumentace ISO. Řízení procesů při změně výrobků. Evidence a monitoring plnění úkolů v rámci akčních plánů.