Dashboard
Harmonit
monitoring provozu a výroby harvestory
Aplikace poskytuje vlastníkovi strojového parku online detailní informace o provozu jeho strojů.